Marka Biznes

Dziękujemy za wybór usługi Marka Biznes od home.pl. Uzupełnij ankietę poniżej, abyśmy mogli rozpocząć pracę nad projektami grafik. Masz pytania? Napisz do nas na projekty@home.pl.

● Projekt Logo - 2 propozycje

● stopka e-mail

● papier firmowy

Dane do kontaktu

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu

Logo

Jaka jest nazwa Twojej firmy? 
Co oznacza nazwa Twojej firmy? 
W jakiej branży działa Twoja firma? 
Czy Twoja firma posiada slogan?
Jakie produkty, usługi oferuje Twoja firma? 
Co wyróżnia Twoją firmę na tle innych? 
Jaka jest grupa docelowa Twojej firmy? 
Z jakimi wartościami ma kojarzyć się logo Twojej firmy? (wybierz 3-4)
Gdyby Twoja marka była człowiekiem, jaki miałaby charakter? (wybierz 3)
Gdzie zamierzasz wykorzystywać logo? 
Czy masz swoje ulubione kolory?

Stopka e-mail

Proszę podaj dane firmowe do stopki e-mail
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa firmy:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Strona www:
Oznaczenie sądu rejestrowego w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:
Numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru:
Numer identyfikacji podatkowej (NIP):
Wysokość kapitału zakładowego:

Papier firmowy

Proszę podaj dane firmowe do papieru firmowego
Nazwa firmy:
Siedziba i adres firmy
Oznaczenie sądu rejestrowego w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:
Numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru:
Numer identyfikacji podatkowej (NIP):
Wysokość kapitału zakładowego: