Polityka Prywatności home.pl

Drodzy Użytkownicy!

home.pl każdego dnia dokłada starań, aby oferowane usługi świadczyć na najwyższym poziomie. Przykładamy szczególną wagę do danych osobowych, które przetwarzamy, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i szanując prawo do prywatności każdego Użytkownika. Chcemy, aby każdy Użytkownik wiedział, co dzieje się z Jego danymi, w jaki sposób są one przetwarzane i zabezpieczane, a także komu oraz kiedy możemy lub musimy je udostępnić. Dlatego w tym miejscu zamieszczamy wszystkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności a w przypadku pytań – zachęcamy do kontaktu z naszym IOD – człowiekiem od RODO.


1. Na początek
Odwiedzając nasze strony internetowe, dokonując zakupów, korzystając z naszych usług, podczas rozmowy z naszymi pracownikami, czy w trakcie korespondencji e-mail, udostępniacie home.pl swoje dane osobowe. Na każdym etapie kontaktu i współpracy z nami, dane osobowe są chronione, przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyjętymi w home.pl zasadami oraz poszanowaniem prawa do prywatności. Polityka Prywatności jest jednolita dla wszystkich naszych stron internetowych oraz obejmuje wszystkie obszary działalności home.pl. Gdy korzystacie z usług home.pl, odbiorcami Waszych danych mogą zostać nasi Partnerzy biznesowi, którzy wspierają home.pl w dostarczanych usługach, m.in. w obszarze płatności online. Nasza współpraca z Partnerami biznesowymi oparta jest na umowach o świadczenie usług oraz umowach warunkujących przetwarzanie danych osobowych.


2. Administrator i Podmiot przetwarzający – czyli kto?
Nasza firma - home.pl z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, jest Administratorem Waszych danych osobowych, podobnie jak nasi Partnerzy, do których przekazanie danych jest niezbędne w związku z obsługą świadczonych usług. Szczególna współpraca łączy nas z firmami AZ.pl
oraz premium.pl, w ramach której świadczymy wzajemne wsparcie technologiczne. Od 2015 r., home.pl jest członkiem grupy United Internet do której należy firma IONOS.

 Nasza Polityka Prywatności obejmuje również naszych Partnerów. Wszystkie te podmioty są związane z home.pl właściwymi umowami, które gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Oznacza to, że jako Administrator danych ustalamy cele i sposoby przetwarzania danych, które nam przekazujecie oraz decydujemy w jaki sposób je zabezpieczyć.

home.pl jest również podmiotem przetwarzającym, czyli procesorem danych, które możecie nam przekazać do przetwarzania. Dzieje się tak wtedy, kiedy nawiązując współpracę przekazujecie nam np. dane swoich klientów. Powierzenie może nastąpić tylko na podstawie specjalnej umowy – Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której ustalamy w jakim celu i w jaki sposób będziemy przetwarzać dane, które nam przekazaliście. Dane powierzone, są chronione w takim samym  stopniu i według takich samych zasad, jakie opisujemy w naszej Polityce Prywatności.

Pamiętaj, że w przypadku zakupu usługi od zewnętrznego dostawcy, kwestie dotyczące ewentualnego powierzenia danych, również reguluje Specjalna Umowa zawarta pomiędzy Tobą
a zewnętrznym dostawcą usługi.

Taka umowa tj. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Tobą jako Administratorem a dostawcą usługi jako podmiotem przetwarzającym.

Taka sytuacja występuje w przypadku np. Usługi Shoper

3. Dane osobowe - które przetwarzamy?
home.pl jako Administrator danych przetwarza różne dane osobowe – pozostawiane na stronach internetowych naszych oraz naszych Partnerów, podawane podczas rejestracji, czy podczas zakupów usług, ale przetwarzamy również dane, które udostępniacie w historii swojej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że jako Administrator mamy dostęp do danych, które podajecie podczas zawierania i realizacji umowy, tworzenia kont i profili w naszych usługach, wypełnianych ankietach czy formularzach. Przetwarzamy również dane, które dostarczają informacji o Waszej aktywności, dane pochodzące z plików cookies. home.pl na podstawie odrębnej zgody może przetwarzać wasze dane również w celach marketingowych. W przypadku, kiedy do logowania zostaną użyte dane konta np. na Facebooku, dane te zostaną przekazane home.pl, jednak nie uzyskamy żadnych uprawnień do Waszego konta. Nie będziemy więc informowani o zmianach na tym koncie lub o jego usunięciu.

W trosce o bezpieczeństwo danych na kontach internetowych wprowadziliśmy możliwość dwuskładnikowej weryfikacji tożsamości. Opiera się na konieczności potwierdzenia logowania na dwóch, odrębnych urządzeniach. Odbywa się to za pośrednictwem udzielenia dostępu w pobranej aplikacji lub wpisania otrzymanego kodu SMS. Jako użytkownik możesz z niego korzystać, aby jeszcze bardziej zabezpieczyć swoje dane. Wymaga to jednak posiadania dodatkowego urządzenia oraz m.in. udostępnienia swojego numeru telefonu do otrzymania wiadomości z kodem.

home.pl przetwarza również dane w sposób automatyczny, kiedy odwiedzacie nasze strony. Tymi danymi są adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, typ i język przeglądarki, ilość czasu spędzanego na określonej stronie, typ i wersja systemu operacyjnego, dane wynikające z dziennika serwera.

4. W jakim celu przetwarzamy dane?
Przetwarzanie danych w home.pl odbywa się zawsze w ściśle określonych celach, o których informujemy Was w trakcie podawania i zbierania danych oraz w tym miejscu w Polityce Prywatności

4.1. Zawarcie umowy, świadczenie usługi oraz dostarczenie produktów

Umowy w home.pl zawieramy poprzez akceptację regulaminów konkretnych usług oraz regulaminu sieci, który stanowi podstawowy dokument łączący home.pl z każdym użytkownikiem. W tym zakresie przetwarzamy dane, aby zawrzeć umowę, wykonać usługę, świadczyć wsparcie lub przypomnieć o niezapłaconej usłudze. To wszystko możliwe jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, do czasu zakończenia lub rozwiązania umowy, jednak z zastrzeżeniem czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wzajemnych. Możemy również w trosce o jakość i prawidłowość naszych usług dopasować je do potrzeb naszych Użytkowników.

4.2. Uzasadniony Interes

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadnionego interesu, home.pl przetwarza dane m.in. w ramach relacji z klientem, w celach marketingu bezpośredniego, w celu zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji w ramach naszych systemów informatycznych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Każdorazowo cel ten jest dokładnie weryfikowany i podlega wymaganej ocenie jego dopuszczalności.

4.3. Marketing

home.pl przetwarza dane również w celach marketingowych swoich usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do chwili wycofania zgody.

4.4. Pozostałe cele

home.pl przetwarza dane również w celu wykonania obowiązku prawnego, który ciąży na nas jako na Administratorze, do których należy m.in. wypełnienie obowiązków rozliczeniowych czy podatkowych. Automatycznie zbierane dane wykorzystujemy w celu świadczenia usług, zbierania opinii, badania ruchu na stronach lub personalizowania oferowanych przez nas usług i produktów oraz prowadzenia badania rynku.

W trosce o prawidłowy przebieg transakcji oraz w celu ochrony interesów własnych – nasi konsultanci mogą kontaktować się z klientami w celu weryfikacji ich działań na naszej stronie internetowej. Oznacza to, iż w przypadku np. niedokończonego zamówienia czy wpisania błędnych danych w zamówieniu(np. NIP/Regon), nasz system automatycznie sprawdza dane i informuje o błędach. W takich sytuacjach nasi konsultanci mogą kontaktować się z klientami, aby np. pomóc dokończyć zamówienie lub poprawić błędne dane.

5. Zautomatyzowane działanie
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wiedzieć czy wobec niej podejmowane są jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje. Do głównych należą profilowanie oraz targetowanie. home.pl ma na celu dostarczenie usług, których potrzebują nasi Użytkownicy. Targetujemy, czyli określamy parametry na bardzo ogólnym poziomie szczegółowości, które pomagają nam dopasować do Was nasze usługi. Podczas tego procesu nie identyfikujemy Was jako konkretnej osoby fizycznej i w żaden sposób nie ustalamy tożsamości.

Profilowanie, to taki sposób przetwarzania danych, który wykorzystuje preferencje, zainteresowania czy lokalizację Użytkowników.

W trosce o bezpieczeństwo naszych Użytkowników oraz w celu ochrony interesów własnych, w uzasadnionych przypadkach – jako dostawca usług weryfikujemy podejrzane transakcje lub profile Użytkowników, którzy zawierają z nami umowy. Sprawdzamy wtedy identyfikatory internetowe, informacje dotyczące usług, dane wpisywane przez Użytkownika, w celu sprawdzenia, czy zawierana transakcja nie posiada znamion oszustwa lub nie powoduje nadużyć ze strony Użytkowników. W takim przypadku również nie identyfikujemy konkretnych osób fizycznych.

6. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych zawsze jest dobrowolne, ale bez nich zawarcie umowy oraz korzystanie z usług i produktów jest najczęściej niemożliwe. home.pl zawsze pobiera tylko te dane, które są niezbędne, zgodnie z zasadą minimalizacji danych. Dane są nam potrzebne, aby oferować usługi na najwyższym poziomie.
7. Kim są odbiorcy Twoich danych?
home.pl – w określonych sytuacjach – może przekazać dane osobowe innym podmiotom. Takimi odbiorcami są nasi pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia i przetwarzają dane, aby wykonywać obowiązki względem Użytkowników, podmioty, które wspierają nas w dostarczaniu usług np. nasi współpracownicy, nasi Partnerzy. Taka sytuacja ma np. miejsce w przypadku Usługi Shoper lub badaniu satysfakcji klientów IONOS. Dane przekazujemy również naszym podwykonawcom, bankom, dostawcom systemów płatności online, firmom windykacyjnym, firmom audytorskim czy firmom kurierskim, jak również uprawionym organom publicznym – organom ścigania, organom publicznym w związku z prowadzonymi postępowaniami.

Korzystając z naszych usług, dokonując zamówień i zakupów na naszej stronie internetowej możesz użyć dostępnych linków zewnętrznych prowadzących np. do płatności online Za pośrednictwem home.pl każdy Użytkownik może nabyć produkty należące do innej firmy lub innego dostawcy. Taka sytuacja ma np. miejsce w przypadku usług Microsoft lub Google. W takiej sytuacji Administratorem Twoich danych stanie się właściciel narzędzia lub usługi zewnętrznej. Informacje o tym w jaki sposób konkretny Administrator przetwarza Twoje dane znajdziesz w jego własnej Polityce Prywatności

home.pl to duża firma, która działa nie tylko na terenie naszego kraju, ale całego świata. Oznacza to, że w uzasadnionych, określonych przypadkach – o których zawsze Was informujemy – przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli w ramach świadczonej usługi dochodzi do takiego przekazania danych, dokładnie Was o tym informujemy. Podajemy wtedy dane dotyczące państwa przyjmującego, zakresu danych i celu, w jakim ma to miejsce. Zapewniamy, że odbywa się to z zapewnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

8. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych?
W home.pl zapewniamy, że każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo skorzystania z przysługującej jej praw. Nalezą do nich:

  1. prawo dostępu do danych oraz prawo do uzyskania ich kopii,

  2. prawo do sprostowania,

  3. prawo do usunięcia danych, z uwzględnieniem ograniczenia tego prawa,

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,

  5. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych,

  6. prawo do przenoszenia danych,

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszystkie prawa można zrealizować na kilka sposobów – poprzez kontakt z poziomu Panelu Klienta, mailowo na adres iod@rodo.home.pl oraz korespondencyjnie na adres siedziby Administratora, z adnotacją „RODO”. Każde zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe i preferowaną formę kontaktu oraz określać szczegółowo zakres i kategorie danych objętych wnioskiem. W razie nieokreślenia preferowanej formy kontaktu we wniosku korespondencja w sprawie danego wniosku będzie się odbywać w przypadku kontaktu online - przez e-mail, a w przypadku korespondencji papierowej – papierowo.

W home.pl mamy swojego człowieka od RODO – jest nim Inspektor Ochrony Danych p. Emilia Studnicka. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail iod@rodo.home.pl oraz korespondencyjnie na adres: Inspektor Ochrony Danych home.pl ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin.

09. Umowa Powierzenia przetwarzania danych osobowych
Każdy Administrator ma prawo do przeprowadzenia weryfikacji podmiotu przetwarzającego, w różnej formie. Prawo Administratora do audytu ma na celu sprawdzenie zgodności z obowiązkami spoczywającymi na Podmiocie przetwarzającym wynikającymi z ochrony danych osobowych. Dowodem przestrzegania tych obowiązków jest poświadczenie Podmiotu przetwarzającego wskazanej zgodności. Jeśli Administrator ma uzasadnione wątpliwości na podstawie faktycznych przesłanek, czy poświadczenia oraz certyfikaty są wystarczające lub czy mają zastosowanie, lub jeśli uzasadniają to szczególne zdarzenia w rozumieniu art. 33 ust. 1 RODO w związku z realizacją zleconego przetwarzania na rzecz Administratora, Administrator może przeprowadzić kontrole w siedzibie Podmiotu przetwarzającego jedynie w przygotowanym przez Podmiot przetwarzający pomieszczeniu. Kontrole te mogą być przeprowadzane w normalnych godzinach pracy bez zakłócania działalności po uprzednim powiadomieniu, z uwzględnieniem rozsądnego czasu realizacji.

Administrator może realizować prawo audytu w następujący sposób: a) w formie elektronicznej poprzez przesłanie przez Podmiot przetwarzający w formie elektronicznej Administratorowi na jego żądanie listy zawierającej dane konieczne do wykonania uprawnienia audytowego przewidzianego w Rozporządzeniu, zgodnie ze wzorem obowiązującym u Podmiotu przetwarzającego. Informacja w trybie audytu elektronicznego udzielana jest bezpłatnie jeden raz w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Pierwszy okres dwunastomiesięczny jest liczony od dnia zawarcia Umowy Powierzenia. Każda kolejna informacja udzielona w trybie audytu elektronicznego w okresie, wskazanym w zdaniu drugim, przesyłana jest Administratorowi po uprzednim uiszczeniu przez niego opłaty przewidzianej w cenniku dostępnym na stronie internetowej Podmiotu przetwarzającego lub zaliczki odpowiadającej przewidywanej opłacie w przypadku, gdy cennik przewiduje stawkę godzinową. b) w formie płatnego osobistego audytu w siedzibie Podmiotu przetwarzającego w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, za minimum 21-dniowym uprzedzeniem w formie pisemnej, po uprzednim uiszczeniu opłaty przewidzianej w cenniku dostępnym na stronie internetowej Podmiotu przetwarzającego lub zaliczki odpowiadającej przewidywanej opłacie w przypadku, gdy cennik przewiduje stawkę godzinową. W przypadku audytu osobistego następuje on wg harmonogramu, na zasadach i w zakresie uzgodnionym pomiędzy Administratorem a Podmiotem przetwarzającym.

10. Narzędzia i wtyczki
home.pl na swoich stronach internetowych korzysta z tzw. wtyczek społecznościowych do mediów takich jak Facebook, Twitter i Google, czy Linkedin. Służą one do dzielenia się treściami lub ich polecania. Każdy z dostawców mediów społecznościowych ma swoją własną Politykę Prywatności.

Polityka prywatności spółki Facebook znajduje się tutaj: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/
Polityka prywatności spółki Twitter znajduje się tutaj: https://twitter.com/en/privacy
Polityka prywatności Google znajduje się tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Polityka prywatności Linkedin znajduje się tutaj: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

11. Ogólnie o ciasteczkach
Ciasteczka czyli pliki „cookies” to pliki, w których zapisane są informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Choć w plikach tych może być przechowywany numer identyfikujący Wasze urządzenie, informacje te nie pozwalają na identyfikację Użytkowników. Korzystamy również z technologii localStorage, aby uzyskać informacje o tym, czego poszukujecie. Dzięki temu home.pl pozyskuje informacje o tym, co powinniśmy ulepszyć. Pliki „cookies” i dane z localStorage pomagają również utrzymać sesje po zalogowaniu Użytkownika. Identyfikacja w zakresie tych plików jest bezosobowa i obejmuje wyłącznie dane dotyczące sposobu i formy korzystania z naszych stron i narzędzi.
12. Zmiany Polityki Prywatności
home.pl stale pracuje nad tym, aby coś ulepszyć – usługi, oferty, narzędzia, bezpieczeństwo. Śledzimy nowinki techniczne, stale poszukujemy nowych, lepszych rozwiązań. Ponieważ ciągle rozwijamy się, nasza Polityka Prywatności jest na bieżąco aktualizowana. Zachęcamy, aby zaglądać na naszą stronę i sprawdzać nasze nowości.