Dla akcjonariuszy

Siedziba firmy

home.pl S.A ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

Dane rejestrowe

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w kwocie 1.294.000 złotych w całości opłacony.

  • NIP: 852-21-03-252

  • KRS: 0000431335

  • REGON: 811158242

Serwerowania home.pl

05.01.2021

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00.

23.12.2020

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00.

05.12.2020

Trzcie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00.

28.10.2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00.

30.09.2020

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00.