Regulamin promocji "Rzetelny Regulamin"

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej "Rzetelny Regulamin" (zwana dalej: oferta promocyjna, promocja, akcja) jest home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dostawca usług internetowych (zwana dalej: Organizatorem), działający we współpracy z Rzetelna Grupa sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 03-450 ul. Ratuszowa 11 lok. 148, podmiotem świadczącym usługi w zakresie przygotowania dokumentacji prawnej (zwany dalej: Partnerem)
 2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu usługi sklepu internetowego oraz Regulaminu sieci home.pl, dostępnych na stronie home.pl/regulaminy.
 3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora promocji oraz na stronie internetowej home.pl.
 4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§2 Oferta promocyjna

 1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
 2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.
 3. Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty dokonają rejestracji dóbr lub usług, których dotyczy oferta i zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3 Czas trwania promocji

 1. Oferta promocyjna trwa od 21.10.2013 r. do odwołania.
 2. Organizator może odwołać akcję promocyjną bez podania przyczyny albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas, w szczególności w przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie.

§4 Uczestnicy

 1. Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które w trakcie trwania oferty promocyjnej:
  • posiadają lub opłacą w okresie trwania promocji konto typu Click Shop, Click Shop Premium, oraz
  • otrzymają od Organizatora kod rabatowy, oraz
  • zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz
  • zaakceptują postanowienia Regulaminu Partnera, dostępnego na stronie Partnera https://www.rzetelnyregulamin.pl/pl/Regulamincertyfikacji.
 2. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

§5 Opis oferty promocyjnej

 1. Uczestnicy, którzy spełnili warunki określone w § 4 są uprawnieni do otrzymania kodu rabatowego uprawniającego do rabatu w zakresie ceny z tytułu usług Partnera. Usługi Partnera oraz ceny z uwzględnieniem rabatu znajdują się pod adresem https://home.pl/sklepy-internetowe/bonusy/rzetelny-regulamin/cennik
 2. W celu uzyskania kodu rabatowego, o którym mowa w ust. 1 Uczestnik oprócz spełnienia warunków określonych w § 4 musi dokonać następujących czynności:
  • zalogować się do Panelu Administracyjnego zarejestrowanej usługi Click Shop lub Click Shop Premium i przejść do sekcji „Dodatki”, oraz
  • skopiować kod rabatowy uprawniający do zniżki w zakresie ceny z tytułu usług Partnera, oraz
  • przejść na stronę Partnera i zarejestrować się na niej i w trakcie składania zamówienia na usługi, o których mowa w § 5 ust. 1, za pośrednictwem strony internetowej Partnera wprowadzić uzyskany od Organizatora kod rabatowy.
 3. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.
Baza wiedzy

Kompendium wiedzy o Click Shop - od samouczków wideo, przez kompleksową dokumentację sklepu, aż po profesjonalne kursy i poradniki o e-handlu - wszystko w zasięgu 1 kliknięcia.

więcej

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia