Regulamin "Poczta w domenie poczta.wprost.pl"

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Poczta w domenie poczta.wprost.pl” (zwanej dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji) jest home.pl Spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie, pl. Rodła 9, dostawca usług internetowych (zwany dalej: home.pl albo Organizator).
 2. Akcja organizowana jest w związku z podpisaniem przez Organizatora umowy o współpracy z Agencją Wydawniczo-Reklamową „WPROST” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-222) przy al. Jerozolimskich 179 (zwanego dalej: Partnerem).
 3. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu sieci home.pl, dostępnego na stronie www.home.pl/regulaminy.
 4. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora promocji oraz na stronie www.home.pl/regulaminy.
 5. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§2 Czas trwania promocji

 1. Oferta promocyjna trwa od 12 sierpnia 2013 roku do dnia 31 stycznia 2014 roku.

§3 Uczestnicy

 1. Oferta promocyjna na zasadach opisanych w §4 skierowana jest do konsumentów i przedsiębiorców, którym Partner w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa świadczył usługi hostingowe w zakresie poczty email (zwanych dalej: Abonentami), którzy po otrzymaniu wiadomości elektronicznej od Partnera:
  • w trakcie trwania promocji zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz
  • w trakcie trwania promocji zaakceptują postanowienia Regulaminu sieci home.pl, dostępnego na stronie www.home.pl/regulaminy, oraz
  • w trakcie trwania promocji wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przez Organizatora i jego kontrahentów/ podwykonawców w celu wykonania usługi objętej oferta promocyjną, oraz
  • w trakcie trwania promocji wyrażą zgodę na otrzymywanie w trybie wiadomości elektronicznej lub SMS wszelkich informacji określonych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem wskazanym w §1 ust. 1, a także informacji handlowych i marketingowych od Organizatora lub Partnera lub kontrahentów/ podwykonawców Organizatora.
 2. Z warunków oferty promocyjnej opisanej w §4 nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.
 3. Z warunków oferty promocyjnej opisanej w §4 nie mogą korzystać pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§4 Opis oferty promocyjnej

 1. Abonenci spełniający warunki uczestnictwa w promocji opisane w §3 uprawnieni są do korzystania ze świadczonej dotychczas na ich rzecz przez Partnera usługi hostingowej w zakresie poczty email, którą będzie świadczył na ich rzecz w trakcie trwania promocji Organizator bezpłatnie do dnia 31 stycznia 2014 roku.
 2. Świadczenie otrzymane przez Abonenta w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.
 3. Usługa opisana w ust. 1 będzie świadczona wobec Abonentów na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie sieci home.pl, dostępnym na stronie www.home.pl/regulaminy.
 4. Po dniu 31 stycznia 2014 roku korzystanie przez Abonenta z usługi opisanej w ust. 1 będzie możliwe za zapłatą opłaty abonamentowej przewidzianej w cenniku obowiązującym u Organizatora.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia