icons/admin-kingicons/aktualizacjeicons/aktualizacjeicons/aplikacje-mobilneicons/aplikacje-webicons/backupicons/backup-alticons/backup-cloudicons/bazy-danychicons/bez-limitowicons/bitd-1sticons/zespolicons/bitd-1sticons/wordpressicons/wordpressicons/bitd-cameraicons/szyfrowanieicons/ochrona-wirus1414icons/bitd-safepayicons/admin-kingicons/szyfrowanieicons/bitd-wiecej-sticons/blockedicons/bug-pirateicons/chaticons/checkicons/mam-juz-kontoicons/firmaicons/officeCombined ShapeShapeicons/osoba-fizycznaicons/clock57icons/dokumenticons/domenaicons/dropboxicons/dysk-cloudicons/emailicons/email-listicons/europaicons/git-svnicons/helpicons/help-alticons/sklepicons/admin-kingico-officeicons/weryfikacja-firmyicons/specialisticons/emailCombined Shapeicons/serwericons/szyfrowanieicons/domenaicons/szyfrowanieicons/officeicons/sslCombined Shapeicons/osoba-fizycznaRectangle 405Rectangle 405icons/serwerico-xicons/instalator-cmsicons/ipicons/jakoscicons/kalendarzicons/kartyicons/kod-htmlicons/listaicons/logiicons/lokalizacjaicons/magazynicons/malpaicons/malpa-noticons/minusicons/multipocztaicons/niedostepnaicons/multi-usericons/single-usericons/szyfrowanieicons/ochrona-wirusicons/wiecej-sticons/nso-wifiicons/domenaicons/officeicons/office-color/accessicons/office-color/excelicons/office-color/exchangeicons/office-color/onenoteicons/office-color/outlookicons/office-color/powerpointicons/office-color/publishericons/office-color/wordicons/office-exchangeicons/office-outlookicons/office-skypeicons/pakiet-prezenticons/plusicons/podstronyicons/pojemnoscicons/polskaicons/ponowicons/potwierdzicons/produktyicons/przypomnienieicons/radaricons/seo-staricons/serwericons/sklep64646464Group 9GroupGroup 5Group 7Group 8Layer_114643914538315Layer_141untitled-11-0439Group7471untitled-11-265855Shape7364Page 1Page 1thin-0180_www_website_address_url_browserPage 1icons/specialisticons/ssdicons/ssd-alticons/ssh-konsolaicons/sslicons/ssl-alticons/ssl-klodka-adresicons/ssl-pasekicons/ssl-wildcardicons/swiat-jezykiicons/szablonyicons/szyfrowanieicons/telefonicons/transfericons/ustawieniaicons/usunicons/walutaicons/webmailicons/weryfikacja-domenyicons/weryfikacja-pelnaicons/wiedzaicons/wordpressicons/wykonanie-edycjaicons/wykresicons/zalacznikiicons/zespolicons/zespol-alt

Regulamin rejestracji domen ccTLD

Wyciąg - Umowy w sprawie usług nazw domen

Składając rejestrację nazwy domeny za pośrednictwem XIRCA, Klient wyraża zgodę na podporządkowanie się "Umowie usługowej odsprzedawcy XIRCA" i następującym dodatkowym zasadom i warunkom.

1. Przedmiot umowy

HEXONET GmbH (HS) jest pośrednikiem technicznym usług rejestracji domen między klientem i odpowiednimi oficjalnymi rejestrami. HS nie ma wpływu na proces dystrybucji konkretnych nazw domen, ponieważ tym procesem zarządzają podmioty niezależne i rejestry, dlatego HS nie oferuje klientowi gwarancji istnienia, dostępności i nabycia zarejestrowanej domeny.

Domeny są administrowane i zarządzane przez różne organizacje, działające zwykle na poziomie krajowym (Rejestry). Każdy rejestr ma inne zasady i warunki odnoszące się do procesów rejestracji, zarządzania i rozstrzygania sporów dotyczących poszczególnych domen. HS jedynie może i ma obowiązek informowania klientów o takich zasadach. Klient przyjmuje do wiadomości i rozumie, że rejestrując nazwę domeny za pośrednictwem HS, nie tylko podporządkowuje się wszystkim zasadom i warunkom HS, w tym niniejszej Umowie, lecz także zasadom warunkom odpowiednich Rejestrów, w których zarejestrowano domeny. Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości, że rejestracja domeny może zostać cofnięta w każdej z powodu naruszenia zasad. Zasady te można przeczytać na stronie HS pod adresem http://www.hexonet.net/domainpolicies_eu.php . Klient rozumie, że podczas rejestracji wielojęzycznych nazw domen, HS nie kontroluje takich zgłoszeń i rejestracje wielojęzyczne mogą zostać zmodyfikowane, zawieszone lub nawet zakończone przez rejestru bez uprzedniego powiadomienia. HS nie gwarantuje istnienia, dostępności, funkcjonalności i nabycia wielojęzycznych nazw domen i Klient rejestruje domenę wielojęzyczną na własne ryzyko. Korzystanie z Usługi Powiernika ("Powiernika") może być wymagane do rejestracji domen w niektórych rejestrach, co w takich wypadkach wymaga wyrażenia zgody przez Klienta na zawarcie właściwej umowy z powiernikiem.

3. Treść

Klient gwarantuje, że rejestracja nazwy domeny i jej zamierzone użycie za pośrednictwem HS nie narusza praw stron trzecich oraz że nie istnieją żadne inne przeszkody prawne lub faktyczne dla zarejestrowania nazwy domeny, że wybrana nazwa nie jest sprzeczna z moralnością, a także, że rejestracja jest zgodna z zasadami stosowanymi przez dany rejestr.

5. Zasady dotyczące sporów o nazwy domen

Klient zobowiązuje się do wyjaśniania i rozstrzygania wszelkich sporów zgodnie z Zasadami rozstrzygania sporów danego odpowiedzialnego Rejestru. Klient zobowiązuje się również do przestrzegania Jednolitych Zasad Rozstrzygania Sporów o Domeny (UDRP), które obecnie można znaleźć pod adresem http://www.icann.org/en/udrp/ w przypadku rejestrów, które używają zasad UDRP do rozstrzygania sporów. I wreszcie, Klient rozumie, że zasady rozstrzygania sporów mogą się różnić w zależności od języka urzędowego danego Rejestru. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że HS jest zobowiązana do zablokowania, anulowania lub przeniesienia Nazwy Domeny – zgodnie z przepisami UDRP – jeżeli Klient jest stroną sporu i Klient nie dostarczy dowodów w terminie dziesięciu dni po podjęciu decyzji przez Panel Administracyjny, w procesie prowadzonym przeciw Klientowi we wzajemnie uznawanej jurysdykcji w odniesieniu do prawa do używania spornej nazwy domeny.

Niniejsza Umowa podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, jak również Ogólnym Zasadom i Warunkom HEXONET, a także Umowie Serwisowej Odsprzedawcy XIRCA. Dostępne są równoległe niemieckie i angielskie wersje językowe niniejszych Ogólnych zasad i warunków HS. W niniejszej Umowie znajduje zastosowanie niemiecka wersja ogólnych zasad i warunków.

Wyciąg - Umowy w sprawie usługi WhoisTrustee

Składając wniosek do HS o używanie usług WhoisTrustee i WhoisTrustee Lite ("Usług WhoisTrustee"), Klient rozumie i akceptuje, że Usługi WhoisTrustee chronią prywatność rejestrujących nazwę domeny, umożliwiając poufną rejestrację nowych i istniejących nazw domen, poprzez zastąpienie zarejestrowanego właściciela nazwy domeny nazwą WhoisTrustee.com w publicznych danych WHOIS. Ponadto Klienta obowiązują następujące zasady i warunki:

1. Przedmiot Umowy

Klient rozumie i wyraża zgodę co do wszystkich zasad i warunków niniejszej umowy, także warunków WhoisTrustee.com Limited znajdujących się pod adresem www.whoistrustee.com/legal.php

HS zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków zawartych w niniejszej Umowie w dowolnym czasie, bez powiadamiania o tym Klienta, poprzez zamieszczenie pełnej nowej umowy pod adresem http://hexonet.net/tou_eu.php. Warunki te wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia.

Klient wyraża zgodę na przestrzeganie przez cały czas reguł i zasad organizacji Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"), w tym Jednolitych Zasad Rozstrzygania Sporów o Nazwy Domen ("UDRP") oraz zasad, warunków i reguł nałożonych przez dany rejestr.

Klient potwierdza i zgadza się, że HS może według własnego uznania i w dowolnym czasie zawiesić, anulować lub zmodyfikować Usługi lub korzystanie z nich.

Klient wybierając lub zlecając anulowanie lub usunięcie Usługi WhoisTrustee przez HS dla nazwy domeny przed jej wygaśnięciem rozumie i zgadza się na to, że dane osobowe podane przy rejestracji zostaną wykorzystane w publicznie dostępnej usłudze WHOIS.

HS ma prawo według własnego uznania, do zawieszenia, anulowania lub zmiany usługi WhoisTrustee lub anulowania jej w każdej chwili.

HS ma prawo do ujawnienia tożsamości i innych danych osobowych, jak również zakończenia lub zawieszenia usług WhoisTrustee, między innymi z następujących powodów:

 1. braku zapłaty za usługę WhoisTrustee w terminie;
 2. żądania organów ścigania, organów administracji lub nakazu sądowego, wymogu, przepisu lub rozporządzenia;
 3. wymagania wynikającego z norm, zasad, procedur lub praktyk ICANN, w tym procedury UDRP;
 4. wymogu norm rejestru ccTLD, zasad, procedur lub praktyk, w tym zasad UDRP danego rejestru;
 5. zastosowania się do wszelkich procesów prawnych, którym podlega HS;
 6. otrzymania skargi dotyczącej wykorzystania, treści lub rejestracji nazwy zarejestrowanej;
 7. otrzymania formalnego wniosku do alternatywnego mediatora w sporze;
 8. otrzymania skargi strony trzeciej o nielegalnym lub budzącym zastrzeżenia moralne użyciu nazwy domeny do przesyłania spamu, wirusów, robaków lub innych szkodliwych programów komputerowych;
 9. wpłynięcia zarzutu korzystania z usługi, aby ukryć działania niezgodne z prawem, nielegalne, budzące zastrzeżenia lub szkodliwe;
 10. otrzymania zarzutu, że rejestracja narusza prawa osób trzecich lub znak towarowy bądź nazwę handlową innej firmy;
 11. gdy ujawnienie jest niezbędne do dalszego ustalenia zarzutu naruszenia prawa;
 12. usunięcia zarejestrowanej nazwy;
 13. jeśli będzie to konieczne, aby uniknąć strat finansowych lub odpowiedzialności prawnej (postępowania karnego lub cywilnego) po stronie HS lub powiązanych z nią spółek i ich dyrektorów, funkcjonariuszy i pracowników w związku z wszelkimi roszczeniami osób trzecich; lub
 14. jeśli zostanie to uznane za konieczne według wyłącznego uznania HS.

Niniejsza Umowa podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, jak również Ogólnym Zasadom i Warunkom HS, a także Umowie Serwisowej Klienta XIRCA.

Wyciąg - Umowy w sprawie zamówienia opcji na domenę

Składając HS zlecenie próby zarejestrowania wygasającej nazwy domeny, gdy stanie się publicznie dostępna (Zamówienie opcji na domenę), za pośrednictwem systemu XIRCA, Klient wyraża zgodę na podporządkowanie się "Umowie w sprawie obsługi klienta przez system XIRCA", "Umowie w sprawie usługi nazw domen" i poniższym dodatkowym zasadom i warunkom.

1. Przedmiot Umowy

Klient rozumie i wyraża zgodę na to, że zamówienie opcji na domenę jest po prostu prośbą klienta skierowaną do HS, aby firma HS podjęła próbę zabezpieczenia opcjonalnie zamówionej domeny, jeżeli stanie się ona publicznie dostępna do publicznej rejestracji.

Klient potwierdza, iż HS może lub nie może udać się próba publicznej rejestracji opcjonalnie zamówionej domeny w imieniu Klienta i HS nie gwarantuje pomyślnego nabycia ani rejestracji żadnej domeny.

Jeśli HS otrzyma wiele zgłoszeń na zamówienie opcji tej samej domeny i jeśli ta domena zostanie pomyślnie zarejestrowana przez HS, gdy stanie się publicznie dostępna, HS zastrzega sobie prawo do wystawienia domeny na aukcję prowadzoną przez niezależny podmiot wybrany przez HS w celu zapewnienia, aby domena, na którą złożono zamówienie opcji, została sprawiedliwie udostępniona do nabycia (Sprawiedliwa dystrybucja).

Zamówienia opcji nie można usunąć w ciągu 24 godzin przed publicznym udostępnieniem zamówionej domeny, a zatem zwrot kaucji w tym okresie jest zabroniony.

3. Ograniczenia odpowiedzialności

System oceny zamówień opcji na domenę. System oceny zamówień opcji na domenę to skomputeryzowany algorytm, który uwzględnia różne wejściowe dane liczbowe w celu uzyskania czysto matematycznego wskaźnika przydatności domeny (w jaki sposób i w jakim stopniu domena była wykorzystywana w przeszłości). Do czynników mających wpływ na domenę może należeć klasa domeny, historia ruchu, powiązania przez linki itp. Ocena ta nie ma nic wspólnego z wartością domeny, jej jakością lub wartością pieniężną i powinna być używana wyłącznie jako matematyczny punkt wyjścia do dalszego zbadania domeny, jeśli Klient wyraża takie życzenie.

W ŻADNYM WYPADKU HEXONET NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC JAKIEGOKOLWIEK PODMIOTU ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB INNE STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z SYSTEMU OCENY DOMEN ZAMAWIANYCH JAKO OPCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI, ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ WARTOŚCI DOMENY LUB INNE SKUTKI PIENIĘŻNE, NAWET JEŚLI FIRMA HEXONET ZOSTAŁA WYRAŹNIE POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

SYSTEM OCENY ZAMÓWIEŃ OPCJI NA DOMENĘ I INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH OPCJI NA DOMENĘ DOSTARCZANE SĄ BEZ ŻADNEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, BEZPOŚREDNIEJ ANI DOMNIEMANEJ. POWYŻSZE DOTYCZY MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. OCENY OKREŚLANEJ GWIAZDKAMI NIE NALEŻY INTERPRETOWAĆ JAKO OBIETNICY ANI GWARANCJI PRZYSZŁEJ WARTOŚCI PIENIĘŻNEJ DOMENY. KLIENCI I ODSPRZEDAWCY UŻYWAJĄCY OCEN W POSTACI GWIAZDEK DLA ZAMÓWIEŃ OPCJI NA DOMENĘ CZYNIĄ TAK NA WŁASNE RYZYKO I POWINNI KORZYSTAĆ Z PROFESJONALNEJ I NIEZALEŻNEJ PORADY CO DO WARTOŚCI NAZWY DOMENY

Niniejsza Umowa podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, jak również Ogólnym Zasadom i Warunkom HS, a także Umowie Serwisowej Klienta XIRCA.

Dostępne są równoległe niemieckie i angielskie wersje językowe niniejszych Ogólnych zasad i warunków HS. W niniejszej Umowie znajduje zastosowanie niemiecka wersja ogólnych zasad i warunków.

Wyciąg - Umowy w sprawie usług DNS

1. Przedmiot umowy

HS zazwyczaj gwarantuje średnią dostępność roczną serwerów nazw, serwerów DNS i przekierowania na poziomie przynajmniej 97%, z wyłączeniem czasów planowej konserwacji lub przestojów z przyczyn technicznych lub innych problemów poza bezpośrednią kontrolą HS, co oznacza w szczególności siłę wyższą, działania osób trzecich, oraz wszelkie siły i okoliczności, które uniemożliwiają dostęp serwera do Internetu. W przypadku sporu odnośnie do rocznej dostępności Klient musi wykazać, że HS dopuściła się rażącego zaniedbania w związku z przestojem.

2. Działania nielegalne i nadużycia

Klient nie będzie używać Usług DNS i serwerów nazw w sposób, który jest, lub potencjalnie jest nielegalny, stanowi ryzyko prawne dla HS, budzących powszechne zastrzeżenia w społeczności internetowej lub pogarszający jakość, wartość, reputację lub świadczenie usług DNS, ani korzystać z usług DNS dla celów pornograficznych, farmaceutycznych, związanych z hazardem lub potencjalnie nielegalnych stron internetowych. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszej Umowy, naruszenie tego postanowienia jest istotnym naruszeniem niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, jak również Ogólnym Zasadom i Warunkom HEXONET, a także Umowie Serwisowej Odsprzedawcy XIRCA. Dostępne są równoległe niemieckie i angielskie wersje językowe niniejszych Ogólnych zasad i warunków HS. W niniejszej Umowie znajduje zastosowanie niemiecka wersja ogólnych zasad i warunków.

Wyciąg - ZASADY I WARUNKI

1. Postanowienia ogólne

 1. We wszystkich relacjach biznesowych pomiędzy firmą HEXONET GmbH (dalej zwaną HS) a klientem znajdują zastosowanie następujące Ogólne Zasady i Warunki i informacje na stronach internetowych HEXONET.
 2. HS nie przyjmuje żadnych alternatywnych ogólnych zasad i warunków klienta.
 3. Firma HS jest upoważniona do zmiany niniejszych Ogólnych Zasad i Warunków w dowolnym czasie. Zmiany stają się obowiązujące dla klienta, jeśli klient nie złoży wobec nich zastrzeżeń w terminie 14 dni od ich ogłoszenia.
 4. W przypadku zastrzeżenia firma HS jest upoważniona do rozwiązania umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 5. Niniejsze Ogólne Zasady i Warunki oraz przyszłe do nich zmiany są dostępne przez cały czas przez Internet na stronach firmy HS.
 6. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Ogólnymi Zasadami i Warunkami HS, a także wszystkimi właściwymi dodatkami dotyczącymi Klienta oraz ich zachowania.

2. Obowiązujące prawo

 1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie
  1. pisemnej umowie spółki zależnej,
  2. niniejszym Ogólnym Zasadom i Warunkom
  3. Ustawom Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznie w kolejności podanej powyżej.
 2. Prawo do anulowania lub przywilej zwrotu zgodnie z Ustawą o sprzedaży na odległość [Fernabsatzgesetz] nie znajduje zastosowania, jeśli usługi HS są świadczone w sposób żądany przez klienta. W szczególności znajduje to zastosowanie w stosunku do rejestracji nazwy domeny podanej przez klienta.

3. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Odnośnie do wszystkich usług HS odpowiedzialność HS będzie ograniczona do zamierzonego działania i rażącego zaniedbania.
 2. W przypadku usług płatnych odpowiedzialność w przypadku rażącego zaniedbania jest ograniczona do kwoty opłaty uiszczonej przez klienta za daną usługę lub okres usługi.
 3. Firma HS nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za błędy, opóźnienia w świadczeniu usług i przestoje serwera będące poza jej wpływem, w szczególności poza jej siecią i bazami danych. W przypadku takich przerw firma HS jest upoważniona do opóźnienia dostarczenia usługi o czas trwania przerwy plus odpowiedni czas wznowienia. Ponadto HS ma prawo ograniczyć dostęp do usługi, jeśli takie działania są wymagane ze względu na bezpieczeństwo sieci, utrzymanie integralności sieci, w szczególności uniknięcie poważnych zakłóceń sieci, oprogramowania lub przechowywanych danych.
 4. Przez uzyskanie dostępu do systemu rejestracji i korzystanie z usług HS klient potwierdza, iż będzie chronić firmę HS, jej agentów, partnerów, ICANN, rejestr centralny, a także wszystkie osoby biorące udział w procesie rejestracji w związku z wszystkimi roszczeniami, żądaniami, odpowiedzialnością i/lub kosztami wynikającymi z nielegalnego wykorzystania nazwy domeny zarejestrowanej przez klienta. Dotyczy to również wszystkich roszczeń wynikających z działania siły wyższej, interwencji rządu lub organów administracyjnych, strajków, niepokojów, wojny, klęski żywiołowej, niedoboru ogólnych usług telekomunikacyjnych lub podobnych czynników będących poza bezpośrednim wpływem HS.

6. Czas trwania umowy i rozwiązanie

 1. Rozwiązanie z ważnej przyczyny dla wszystkich usług HS wchodzi w grę, zwłaszcza, jeśli klient:
  1. w sposób zawiniony narusza zobowiązania wynikające z umowy lub Zasad i Warunków,
  2. wyraźnie popełnił czyny nielegalne,
  3. pomimo ostrzeżenia w odpowiednim czasie nie zmienił swych stron internetowych w taki sposób, aby były one zgodne z przepisami prawnymi i postanowieniami umowy,
  4. W sposób zawiniony naruszył warunki lub regulamin rejestracji.

7. Ochrona danych

 1. Zgodnie z § 33 niemieckiej ustawy o ochronie danych [BDSG], HS informuje swoich klientów, że w procesie rejestracji zapisywane są dane osobowe i przekazywane stronom trzecim uczestniczącym w procesie rejestracji. Dotyczy to również przechowywania danych osobowych w tzw. bazach danych WHOIS.
 2. Klient gwarantuje, że wszystkie dane przedstawione przez niego są prawdziwe i kompletne. Przez zmianę danych przez interfejs www klient potwierdza również, że te zmiany są poprawne i prawdziwe. Klient przyjmuje do wiadomości, że przekazanie nieprawidłowych danych spowoduje natychmiastowe utracenie wszystkich praw wynikających z tej usługi. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 1. Firma HS jest upoważniona do przetwarzania i wykorzystywania danych klientów w celu konsultowania się z klientami i ulepszania oferty przez jej dostosowywanie do potrzeb klientów.
 2. Klient zawsze ma prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o swych przechowywanych danych osobowych.
 3. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez HS wiadomości e-mail z informacjami i materiałami marketingowymi na adres e-mail klienta.
 4. Jeśli klient występuje jako odsprzedawca w rejestracji domen i zamierza korzystać z usługi ochrony danych lub stać się licencjobiorcą usługi rejestracji proxy, klient musi przedstawiać klientom w czasie rejestracji lub podawania danych własne powiadomienie, że korzystanie z usługi ochrony danych lub usługi proxy oznacza, że ​​dane rejestracyjne nie są oddawane w depozyt.

9. Wynagrodzenie

 1. W zakresie korzystania z usług hostingu stron internetowych, klienci HS są zobowiązani do wskazania, że publikowane przez nich treści należą do nich poprzez podanie swego nazwiska (nazwy) i adresu. Klient wyraża zgodę na wskazanie, że treści publikowane w jego witrynie internetowej należą do niego przez podanie swojego pełnego nazwiska (nazwy) i adresu. Klient zostaje poinformowany, że mogą nastąpić kolejne obowiązki identyfikacji, np., jeśli strona internetowa udostępnia usługi telekomunikacyjne lub usługi multimedialne.
 2. Klient może publikować wyłącznie treści, które nie naruszają żadnych prawnych zakazów, praw stron trzecich, ani dobrych obyczajów. Klient w szczególności wyraża zgodę, iż nie będzie oferował żadnych treści pornograficznych. Klient nie może wprowadzać swej prezentacji internetowej do wyszukiwarek internetowych używając słów kluczowych, które naruszałyby zakazy prawne, prawa stron trzecich lub dobre obyczaje. W każdym przypadku naruszenia powyższych postanowień klient zobowiązuje się do wyrównania HS wszelkich szkód wynikających z naruszenia wyżej wymienionych postanowień.
 3. Klient wyraża zgodę na to, iż będzie chronić HS przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia ww. obowiązków.
 4. HS nie ma obowiązku sprawdzania treści stron internetowych klienta ani jego prezentacji internetowych pod kątem możliwych naruszeń prawa. Po wykryciu naruszenia prawa lub bezprawnych treści HS ma prawo do zablokowania takiej prezentacji internetowej. HS natychmiast powiadomi klienta o takich środkach.
 5. Jeżeli strony trzecie wystąpią z roszczeniami wobec HS na podstawie rzeczywistych lub domniemanych naruszeń ich praw, HS ma prawo do podjęcia wszelkich działań, aby zatrzymać prezentację takich bezprawnych treści.
 6. W przypadku ataku hakerskiego firma HS nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w jakikolwiek sposób.
 7. Klient zostaje niniejszym poinformowany, że w przypadku korzystania z wiadomości SMS nie ma możliwości sprawdzania przypadków nadużyć. Klient zobowiązuje się nie korzystać z wiadomości SMS do nielegalnych celów. Klient będzie chronić SMS odnośnie do wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających z nielegalnego wykorzystania wiadomości SMS. W przypadku nielegalnego korzystania z SMS, firma HS ma prawo do zablokowania tej usługi.

10. Obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązuje się do zachowania ścisłej poufności haseł podanych mu przez HS w celu dostępu do usług i do natychmiastowego powiadomienia HS, jeżeli dowie się o nieuprawnionym dostępie do tych haseł przez osoby trzecie. Jeżeli osoby trzecie uzyskają dostęp do usług oferowanych przez HS poprzez nadużycie haseł z winy klienta, klient ponosi odpowiedzialność wobec HS za wszelkie opłaty i odszkodowania.
 2. Klient musi wskazać rejestr akredytowany w ICANN ("Rejestr sponsorujący") na pytanie każdego klienta lub musi udostępnić klientom możliwość wykonania kwerendy WHOIS w celu ustalenia gTLD (generycznej domeny najwyższego poziomu). W przypadku rejestracji gTLD za pośrednictwem HEXONET rejestrem sponsorującym jest 1API GmbH.
 3. Klient będzie wymagać od wszystkich swoich klientów i użytkowników końcowych zaakceptowania drukowanej lub elektronicznej umowy klienta lub warunków użytkowania (WU klienta) jako warunku koniecznego do zakupu, otrzymania lub korzystania przez klienta z usług. Klient ma prawo zobowiązać użytkowników końcowych, aby zaakceptowali dodatkowe zasady i warunki, pod warunkiem, że takie dodatkowe zasady i warunki nie będą sprzeczne z niniejszej Umową lub zasadami wprowadzonymi przez ICANN lub operatora rejestru. WU klienta muszą zawierać zasadniczo wszystkie aktualnie obowiązujące zasady i warunki zawarte w niniejszej Umowie. WU klienta muszą zawierać zasadniczo następujące warunki:
 4. Klient musi wskazać rejestr akredytowany w ICANN ("Rejestr sponsorujący") na pytanie każdego klienta lub musi udostępnić klientom możliwość wykonania kwerendy WHOIS w celu ustalenia gTLD (generycznej domeny najwyższego poziomu).
 5. Użytkownik końcowy będzie zabezpieczać, chronić i zwalniać od odpowiedzialności klienta i jego oddziały, zewnętrznych dostawców, usługodawców, licencjodawców i wykonawców (oraz każdy z ich oddziałów, dyrektorów, kierowników, menedżerów, pracowników, dostawców, usługodawców, wykonawców i agentów) przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, stratami, szkodami, odpowiedzialnością, odszkodowaniami, karami, kosztami lub wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami prawników, świadków i obrony), które każda z tych stron może ponieść w bezpośrednim lub pośrednim wyniku relacji użytkownika końcowego z klientem lub świadczeniem bądź korzystaniem z usługi oferowanej przez klienta.
 6. Użytkownik końcowy rozumie, uznaje i zgadza się, że WU klienta mogą być zmieniane bez uprzedniego powiadomienia, a wszystkie takie zmiany będą wiążące dla użytkownika końcowego od daty ich wprowadzenia.
 7. Użytkownik końcowy rozumie, potwierdza i zgadza się, że osoby zarejestrowane jako kontakt administracyjny dla nazwy domeny będą miały pełny dostęp do nazwy użytkownika i jej hasła, i w związku z tym będzie miał możliwość kontrolowania administracji i prawa własności do domeny, w tym możliwość zmiany rejestru lub podmiotu zgłaszającego rejestrację, i zmian w bazie Whois. Jeżeli Użytkownik Końcowy utraci lub zapomni nazwę użytkownika i hasło klienta, jedynym obowiązkiem klienta będzie dostarczenie nowej nazwy użytkownika i hasła przez kontakt administracyjny zarejestrowany w tym czasie w bazie Whois. Użytkownik końcowy wyraża również zgodę na przestrzeganie aktualnie obowiązujących procedur klienta dotyczących zmiany kontaktu lub danych administracyjnych, co może obejmować złożenie i poświadczenie notarialne pewnych formularzy, dokumentów i dokumentu tożsamości ze zdjęciem (według żądania klienta).
 8. Jeżeli Użytkownik Końcowy występuje jako odsprzedawca i używa usługi prywatnej lub proxy przy przekazywaniu danych, to Użytkownik końcowy, musi albo (1) w sposób widoczny wyświetlić informację swym klientom w czasie rejestracji lub składania danych, że korzystanie z rejestracji prywatnej lub za pośrednictwem usługi proxy oznacza, że ​​dane rejestracyjne nie są oddawane w depozyt, albo (2) jeśli Użytkownik Końcowy oddaje dane rejestracyjne w depozyt do uprawnionej firmy świadczącej usługi depozytu, umowa Użytkownika Końcowego w sprawie depozytu musi zawierać postanowienie, że w przypadku naruszenia WU klienta przez użytkownika końcowego, wszystkie dane zostaną wydane klientowi i że takie naruszenie jest szkodliwe dla konsumentów lub interesu publicznego.
 9. Jeżeli użytkownik końcowy odsprzedaje nazwy domen gTLD, użytkownik końcowy musi udostępnić i wyświetlić wszystkim rejestrującym klientom link do dokumentu ICANN pt. "Prawa i obowiązki zgłaszającego rejestrację". Adres URL tego dokumentu to http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm. Niedopełnienie przez Użytkownika Końcowego obowiązku udostępnienia i wyświetlenia tego adresu URL osobom zgłaszającym rejestrację za pośrednictwem użytkownika końcowego jest naruszeniem obowiązków Użytkownika Końcowego.
 10. Klient musi również zapewnić postanowienia i zawiadomienia wymagane przez Umowę akredytacji Rejestru w ICANN i przez wszelkie zasady konsensusu ICANN, a także adres URL lub link do strony internetowej ICANN w WU klienta.
 11. Jeżeli klient odsprzedaje nazwy domen gTLD, klient musi udostępnić i wyświetlić wszystkim rejestrującym klientom link do dokumentu ICANN pt. "Prawa i obowiązki zgłaszającego rejestrację". Adres URL tego dokumentu to http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm. Niedopełnienie przez Klienta obowiązku udostępnienia i wyświetlenia tego adresu URL osobom zgłaszającym rejestrację za pośrednictwem Klienta jest naruszeniem obowiązków Klienta.

13. Całość umowy

Dostępne są równoległe niemieckie i angielskie wersje językowe niniejszych Ogólnych zasad i warunków HS. Zastosowanie znajduje niemiecka wersja Ogólnych Zasad i Warunków.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź