Regulamin usługi Click Web

 1. home.pl S.A z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431335 /zwaną dalej home.pl/ na mocy umowy o współpracy partnerskiej z firmą Basekit Platform Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii /zwaną dalej Producentem/, udostępnia swoim Abonentom korzystającym z usług określonych odrębnie, aplikację Click Web, służącą do tworzenia i publikacji stron WWW /zwaną dalej Kreatorem/.
 2. O ile inaczej nie wynika ze specyfikacji usługi, home.pl pobiera wynagrodzenie z tytułu użytkowania Kreatora.
 3. Parametry oraz funkcje Kreatora mogą zostać zweryfikowane przez Abonenta w ramach udostępnianej poprzez rejestrację usługi Click Web Basic, Click Web Premium lub Click Web Unlimited. Szczegółowa specyfikacja techniczna Kreatora udostępniana jest pod adresem: https://home.pl/strony.
 4. home.pl zastrzega sobie prawo dokonania aktualizacji Kreatora do nowszej wersji udostępnionej przez Producenta.
 5. Abonent ma prawo do utworzenia w Kreatorze wyłącznie jednej witryny WWW i jej opublikowania wyłącznie w ramach posiadanej usługi w home.pl. Objętość witryny WWW, stworzonej przy pomocy Kreatora i opublikowanej na serwerach home.pl, jest uzależniona od dostępnej objętości przestrzeni dyskowej serwera, z którego korzysta Abonent w ramach serwisu home.pl.
 6. Abonent ma prawo do modyfikowania utworzonej strony WWW i jej ponownej publikacji, przy czym home.pl zwraca uwagę na fakt, iż powrót do poprzedniej struktury i treści strony WWW nie będzie możliwy. Modyfikacja strony WWW jest możliwa wyłącznie w zakresie, w jakim umożliwia to Kreator i za jego pośrednictwem. Modyfikowanie strony WWW w inny sposób jest dokonywane na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Abonenta.
 7. Abonent nie może kopiować strony WWW stworzonej za pośrednictwem Kreatora i umieszczać jej w Internecie za pomocą innej usługi niż ta, w ramach której strona WWW została stworzona (zarówno w ramach serwerów home.pl, jak i u innych operatorów).
 8. W zakresie nieuwzględnionym w powyższych zasadach do korzystania z Kreatora mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sieci home.pl oraz regulaminów promocyjnych, w oparciu o które dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi pomiędzy Abonentem i home.pl.
 9. Rozpoczęcie korzystania z Kreatora wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regualminu oraz Regulaminu sieci home.pl

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia