icons/admin-kingicons/aktualizacjeicons/aktualizacjeicons/aplikacje-mobilneicons/aplikacje-webicons/backupicons/backup-alticons/backup-cloudicons/bazy-danychicons/bez-limitowicons/bitd-1sticons/zespolicons/bitd-1sticons/wordpressicons/wordpressicons/bitd-cameraicons/szyfrowanieicons/ochrona-wirus1414icons/bitd-safepayicons/admin-kingicons/szyfrowanieicons/bitd-wiecej-sticons/blockedicons/bug-pirateicons/chaticons/checkicons/mam-juz-kontoicons/firmaicons/officeCombined ShapeShapeicons/osoba-fizycznaicons/clock57icons/dokumenticons/domenaicons/dropboxicons/dysk-cloudicons/emailicons/email-listicons/europaicons/git-svnicons/google-gicons/helpicons/help-alticons/sklepicons/admin-kingico-officeicons/weryfikacja-firmyicons/specialistFill 146icons/emailCombined Shapeicons/serwericons/szyfrowanieicons/domenaicons/szyfrowanieicons/officeicons/sslCombined Shapeicons/osoba-fizycznaRectangle 405Rectangle 405icons/serwerico-xicons/instalator-cmsicons/ipicons/jakoscicons/kalendarzicons/kartyicons/kod-htmlicons/listaicons/logiicons/lokalizacjaicons/magazynicons/malpaicons/malpa-noticons/minusicons/multipocztaicons/niedostepnaicons/multi-usericons/single-usericons/szyfrowanieicons/ochrona-wirusicons/wiecej-sticons/nso-wifiicons/domenaicons/officeicons/office-color/accessicons/office-color/excelicons/office-color/exchangeicons/office-color/onenoteicons/office-color/outlookicons/office-color/powerpointicons/office-color/publishericons/office-color/wordicons/office-exchangeicons/office-outlookicons/office-skypeicons/pakiet-prezenticons/plusicons/podstronyicons/pojemnoscicons/polskaicons/ponowicons/potwierdzicons/produktyicons/przypomnienieicons/radaricons/rdpicons/seo-staricons/serwericons/sklep64646464Group 9GroupGroup 5Group 7Group 8Layer_114643914538315Layer_141untitled-11-0439Group7471untitled-11-265855Shape7364Page 1Page 1thin-0180_www_website_address_url_browserPage 1icons/specialisticons/ssdicons/ssd-alticons/ssh-konsolaicons/sslicons/ssl-alticons/ssl-klodka-adresicons/ssl-pasekicons/ssl-wildcardicons/swiat-jezykiicons/szablonyicons/szyfrowanieicons/telefonicons/transfericons/ustawieniaicons/usunicons/walutaicons/webmailicons/weryfikacja-domenyicons/weryfikacja-pelnaicons/wiedzaMaskicons/wordpressicons/wykonanie-edycjaicons/wykresicons/zalacznikiicons/zespolicons/zespol-alt

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej "Monitoring marki w Internecie" (zwana dalej: oferta promocyjna, promocja, akcja) jest home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie 70-653, ul. Zbożowa 4, dostawca usług internetowych (zwana dalej: Organizatorem), działający we współpracy z Brand24 S.A., z siedzibą w Warszawie 00-349 ul. Tamka 16 lok. 6/7, podmiotem świadczącym usługi w zakresie monitoringu Internetu oraz mediów społecznościowych (zwany dalej: Partnerem).
 2. Zasady promocji określone zostały w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu sieci home.pl, dostępnych na stronie home.pl/regulaminy.
 3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora promocji oraz na stronie internetowej home.pl.
 4. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§2 Oferta promocyjna

 1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
 2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.
 3. Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty dokonają rejestracji dóbr lub usług, których dotyczy oferta i zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3 Czas trwania promocji

 1. Oferta promocyjna trwa od 20 października 2013 r. do odwołania.
 2. Organizator może odwołać akcję promocyjną bez podania przyczyny albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas, w szczególności w przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie.

§4 Uczestnicy

 1. Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które w trakcie trwania oferty promocyjnej:
  • posiadają lub opłacą w okresie trwania promocji konto typu Business Cloud Basic, Business Cloud Starter, Business Cloud Server, Business Cloud Unlimited, Click Web Premium, Click Web Unlimited, eSklep Start, eSklep Profesjonalny oraz
  • otrzymają od Organizatora kod rabatowy, oraz
  • zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz
  • zaakceptują postanowienia Regulaminu Partnera, dostępnego na stronie Partnera http://brand24.pl/regulamin/.
 2. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

§5 Opis oferty promocyjnej

 1. Uczestnicy, którzy spełnili warunki określone w § 4 są uprawnieni do:
  • bezpłatnego korzystania z usługi Partnera (pakiet Premium Proffesional) w okresie testowym obejmującym okres dwóch miesięcy od dnia rejestracji i dokonania zamówienia Usługi Partnera na stronie Partnera, oraz
  • otrzymania kodu rabatowego uprawniającego do rabatu w wysokości 10% w zakresie ceny z tytułu Usług Partnera typu Professional (Premium, Business i Max), przyznanego po upływie okresu wskazanego w lit. a.
 2. Usługi Partnera oraz ceny z tytułu usług Partnera znajdują się pod adresem http://brand24.pl/cennik/.
 3. W celu uzyskania kodu rabatowego, o którym mowa w ust. 1 Uczestnik oprócz spełnienia warunków określonych w § 4 musi dokonać następujących czynności:
  • zalogować się do Panelu Administracyjnego zarejestrowanej usługi Business Cloud Basic, Business Cloud Starter, Business Cloud Server, Business Cloud Unlimited, eSklep Start, eSklep Profesjonalny, Click Web Premium lub Click Web Unlimited i przejść do sekcji „Dodatki”, oraz
  • skopiować kod rabatowy uprawniający do zniżki w zakresie ceny z tytułu usług Partnera, oraz
  • przejść na stronę www. Partnera pod adresem http://brand24.pl, a następnie przejść na stronę https://brand24.pl/konto/rejestracja/, i dokonać rejestracji, podczas której należy wprowadzić uzyskany od Organizatora kod rabatowy.
 4. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź