Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „7 kredytów gratis” (dalej: oferta promocyjna, promocja, akcja) jest home.pl home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, pl. Rodła 9, dostawca usług internetowych, zwany dalej: Organizatorem, działający we współpracy z Fotolia LLC, z siedzibą w USA, 41 East, 11th Street, 11 Floor, New York 10003 USA, podmiotem prowadzącym serwis pl.fotolia.com, zwanym dalej: Fotolia.
 2. Zasady promocji określone zostały wyłącznie w niniejszym Regulaminie, który stanowi jedyną podstawę prowadzenia akcji.
 3. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora promocji oraz na stronie internetowej home.pl.

§2 Oferta promocyjna

 1. Rejestracja w serwisie Fotolia dokonana poprzez kliknięcie na link znajdujący się w panelu administracyjnym usługi posiadanej pod adresem https://panel.home.pl jest równoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Fotolia dostępnych na stronie pl.fotolia.com/Info/Agreements.
 2. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.
 3. Organizator poinformuje o zakresie zmiany oferty promocyjnej na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.
 4. Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty spełniają warunki opisane w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

§3 Czas trwania promocji

 1. Oferta promocyjna trwa od dnia 20 października 2013 r. do odwołania.
 2. Organizator może zakończyć akcję promocyjną (wycofać ofertę) bez podania przyczyny.
 3. W przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie, dotychczasowa oferta promocyjna przestaje wiązać Organizatora, chyba że ten postanowi inaczej.

§4 Uczestnicy

 1. Oferta promocyjna skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które:
  • posiadają lub opłacą w okresie trwania promocji konto typu Business Cloud Starter, Business Cloud Server, Business Cloud Unlimited, Click Shop, Click Shop Premium, Click Web Basic, Click Web Premium, Click Web Unlimited oraz
  • w momencie uruchomienia akcji promocyjnej nie są użytkownikami portalu Fotolia, oraz
  • w okresie trwania promocji dokonają rejestracji w serwisie Fotolia, oraz
  • zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz
  • zaakceptują postanowienia Regulaminów Fotolia dostępnych na stronie pl.fotolia.com/Info/Agreements, oraz
  • zaakceptują postanowienia umów dostępnych na stronie pl.fotolia.com/Info/Agreements.
 2. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy organizatora, udziałowcy, wspólnicy oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 3. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do działania w imieniu uczestnika jest osoba zawierająca umowę o świadczenie usług lub która zawarła umowę na zakup dóbr.

§5 Opis oferty promocyjnej

 1. Udział w ofercie promocyjnej podlega następującym zasadom:
  • Uczestnik w panelu administracyjnym usługi posiadanej w home.pl, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, generuje indywidualny kod oraz klika na link znajdujący się w tym panelu, a następnie zostaje przekierowany do serwisu Fotolia (Landing page);
  • na stronie serwisu Fotolia (Landing Page) Uczestnik rozpocznie proces rejestracji oraz dokona akceptacji Regulaminów i Umów dostępnych na stronie pl.fotolia.com/Info/Agreements;
  • po rejestracji Uczestnik otrzyma:
   • aa) w specjalnej ofercie 7 darmowych kredytów Fotolia („Oferta Darmowych Kredytów”). Oferta Darmowych Kredytów jest dostępna dla Uczestnika przez okres 12 miesięcy od chwili rejestracji Uczestnika na stronie serwisu Fotolia. Po przekroczeniu tego terminu Oferta Darmowych Kredytów nie będzie dostępna dla Uczestnika oraz
   • ab) jednorazowo 30% bonusowych kredytów, które zostaną przyznane Uczestnikowi podczas jego pierwszych zakupów dokonanych na portalu Fotolia, po czym taki użytkownik otrzyma 0,3 darmowego kredytu na każdy zakupiony kredyt, według ceny bez zniżek, tylko podczas pierwszego zakupu w Fotolia („Oferta Bonusowych Kredytów”). Oferta Bonusowych Kredytów jest dostępna dla Uczestnika tylko od czasu wystąpienia przez Uczestnika o Ofertę Darmowych Kredytów przez okres 3 miesięcy od dnia rejestracji na stronie serwisu Fotolia. Po przekroczeniu tego terminu Oferta Bonusowych Kredytów nie będzie dostępna dla Uczestnika.
  • Po uzyskaniu przez Uczestnika kredytów Fotolia w postaci Oferty Darmowych Kredytów lub Oferty Bonusowych Kredytów, będą aktywne do wykorzystania przez okres 12 miesięcy od daty uzyskania kredytów Fotolia, chyba, że odpowiednie zapisy Umowy Zakupu Kredytów Fotolia stanowią inaczej.

INFORMACJA HANDLOWA

 • Infolinia:

  504 502 500

  z telefonów stacjonarnych, komórkowych i z zagranicy

 • Kontakt e-mail

 • Czat handlowy

 • Przejdź

Cena połączenia telefonicznego uzależniona od operatora.

 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia